குண்டியடிப் பாடல்

(Kundiadi Paadal)

karthika 2014-11-26 Comments

pool என் நண்பன் ராகேஷ் என்னைக் குண்டியடித்த போது என் மனதில் ஓடிய பாடல். குண்டியில் சுகம் காணும் குண்டியடி வீரர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன். – முத்தங்களுடன் – கார்த்திகா.

கட்டிப்புடி..கட்டிப்புடிடா பாடல் ராகத்தில்

குண்டியடி குண்டியடிடா கண்ணாளா
தூக்கிப் போட்டுக் குண்டியடிடா..
சூத்துக்குள்ள இன்பம் பாருடா- சுன்னிய
உள்ள விட்டு என்னை ஓளுடா..
ஓத்த சுன்னி வாயில் வையுடா- அதை நான்
ஊம்பும்போது போதை ஏறும்டா… (குண்டியடி)

ஆண்: உந்தன் சூத்தில் சுகம் மிக அதிகம்
கண்டுபிடித்தேன்..கண்டுபிடித்தேன்
உந்தன் சூத்தில் தண்டை
நுழைத்தேன்

பெண்:எந்தன் குண்டி பிளக்கிறேன்
சுன்னி கொண்டு என்னைக்
குத்து..குத்து..குத்து..
ஆண்: குத்துகையில் சூத்தைக் கொஞ்சம்
தூக்கிக் கொண்டு மெல்ல
ஆட்டு..ஆட்டு..ஆட்டு
பெண்: தூக்கிக்க்கவா..மாட்டிக்க்கவ்வா..
தூக்கிக்க்கவ்வா. மாட்டிக்க்..
கவ்வ்வா..கவ்வ்வா..கவ்வ்வா..
ஆண்: ஓத்துக்கவா.. சூத்துக்குள்ளே
குத்திக்க்கவ்வா.. குத்திக்க்..
கவ்வ்வா..கவ்வ்வா..கவ்வ்வா..
பெண்: சுன்னியை நுழைக்கயிலே எழும்புதே
புதுவேகம்..
ஓங்கி நீ குத்துகையில் கிளம்புதே
என் வாசம்..
ஆண்: குண்டிக்குள்ளே இன்பங்கள் காட்டும்
பொட்டச்சி நீதானடி.. ( குண்டியடி)

2)
பெண்: சுன்னி சிந்தும் தண்ணியெல்லாம்
குண்டிக்குள்ளே இன்னும்
பாய்ச்சு..பாய்ச்சு.. பாய்ச்சு..
ஆண்: புண்டைமகள் உந்தன் குண்டி
பஞ்சுப்பொதி அதைக்
காட்டு..காட்டு..காட்டு..
பெண்: கவ்வ்விக்க்கவா.. சப்பிக்க்கவ்வ்வா..
ஊம்பிக்க்கவ்வ்வா.. ஊம்பிக்
கவ்வா..கவ்வா..கவ்வா..
ஆண்: நட்டுக்க்கவா.. தொண்டைக்குள்ளே
விட்டுக்கவ்வ்வா.. விட்டுக்க்
கவ்வா..கவ்வ்வா..கவ்வ்வா.
பெண்: பாய்ந்திடும் உந்தன் தண்ணி
குடிப்பதே பேரின்பம்
ஊம்பினால் உன் சுன்னி
என் வாயில் நீர் பாய்ச்சும்.
ஆண்: கன்னி உன் வாயிலே என்
தண்ணியின் வீச்சம் எழும்.. ( குண்டியடி)

குண்டியடிக்கும்போது பாடிப் பாருங்க பாஸ்.

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top